Blog van Bestuur

afbeelding van Bestuur

Voortgang samenwerking GAV en NVVG

Op 15 januari jl. kondigden de besturen NVVG en GAV een verregaande gelijkwaardige samenwerking tussen de twee beroepsverenigingen aan met als gezamenlijke doelstellingen het versterken van de verzekeringsgeneeskunde, het tegengaan van versnippering in de verzekeringsgeneeskunde en krachtenbundeling om de slagvaardigheid op verzekeringsgeneeskundige thema's te vergroten.
De besturen NVVG en GAV zijn nog volop in overleg over de structuur van deze samenwerking en gelijktijdig worden de leden van beide verenigingen geïnformeerd en geconsulteerd.

afbeelding van Bestuur

GAV ALV 19 maart 2015

GAV Convocatie ALV 19 maart 2015

Geachte collega,

Hierbij nodig ik u uit voor de Extra Algemene Ledenvergadering op donderdag 19 maart 2015. Deze vergadering is in zijn geheel gewijd aan de voorgenomen samenwerking tussen de GAV en de NVVG.
De vergadering vindt plaats in het Van der Valk Hotel te Almere. Het Hotel is gelegen aan de Veluwezoom 45. Een routebeschrijving vindt u hier: http://www.hotelalmere.nl/nl/routebeschrijving/

Na de vergadering bent u uitgenodigd voor een borrel en diner.

afbeelding van Bestuur

Medische machtiging en Medische volmacht met GAV- logo worden vandaag gepresenteerd.

Vandaag 31 oktober komt een gezamenlijk persbericht van GAV, Letselschade Raad en PIV uit over het gebruik van medische machtigingen en medische volmacht in letselschade zaken. Zoals u allen weet is intensief door de GAV meegewerkt aan het totstandkomen van deze machtigingen.

afbeelding van Bestuur

GAV en NVVG standpunt opleiding tot verzekeringsarts

In de afgelopen maanden hebben NVVG en GAV en hun beider onderwijscommissies samengewerkt aan het formuleren van een standpunt over de opleiding tot verzekeringsarts.

afbeelding van Bestuur

Signalering knelpunten NOV-richtlijnen AMA-VI


De Commissie Invaliditeit en Arbeidsongeschiktheid van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) is bezig de NOV-richtlijnen voor invaliditeitsbepaling te evalueren en waar nodig te reviseren. De inbreng van de GAV wordt zeer op prijs gesteld.

Bij deze een beroep op u om gezamenlijk met collega’s uit de ICT groep knelpunten aan te geven in het gebruik van de AMA 6e editie bij letsel op het vakgebied van de orthopedie.

Pagina's

Desk02 theme