Blog van Bestuur

afbeelding van Bestuur

ACPV opgericht

Op maandagmiddag 24 september 2012 hebben Astrid Blaauw en Henk Boersma, respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van de GAV, de oprichtingsakte ondertekend. Daarmee is het Academisch Centrum voor Private Verzekeringsgeneeskunde opgericht.

afbeelding van Bestuur

Interview Voorzitter GAV in TBV 6

Astrid Blaauw werd geinterviewd door de redactie van het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde.
Het artikel is verschenen in het juninummer (TBV 6).

Leden kunnen het artikel hier lezen. Eerst inloggen.

afbeelding van Bestuur

Astrid Blaauw bij aanbieding Medische Paragraaf aan Fred Teeven

Op 6 juni 2012 werd in Den Haag officieel de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade gepresenteerd en uitgereikt aan staatssecretaris Teeven. Onder het toeziend oog van deelnemers, belangstellenden en pers lichtte professor Arno Akkermans de tot totstandkoming van de Paragraaf toe. Astrid kreeg vervolgens de gelegenheid om de visie van de GAV op de Medische Paragraaf te geven. Haar speech:

afbeelding van Bestuur

Jan Buitenhuis Mednet Toparts 2011!

Met grote trots kunnen wij melden dat op 12 januari 2012 tijdens de Mednet nieuwjaarsbijeenkomst bekend werd gemaakt dat Jan Buitenhuis is verkozen tot Toparts Verzekeringsgeneeskunde 2011. In de top 3 gevolgd door Jerry Spanjer op de 2e plaats en Jan Bronsema op nummer 3.

afbeelding van Bestuur

Wijziging van De Letselschade Richtlijnen

Auteur: Jan Bronsema

De Letselschade Raad heeft per 1 januari 2012 De Letselschade Richtlijnen Studievertraging en Huishoudelijke Hulp gewijzigd.

De Letselschade Richtlijn Studievertraging
De normbedragen voor schade wegens studievertraging zijn aangepast in verband met de stijging van de Cao-lonen in 2011. Schade wegens studievertraging treedt op doordat een slachtoffer later op de arbeidsmarkt actief zal zijn ten gevolge van een door een ongeval onderbroken opleiding.

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp
De normbedragen in De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp zijn eveneens aangepast in verband met de stijging van de CAO-lonen in 2011. De schadevergoeding voor huishoudelijke hulp ziet op de mantelzorg die door familie, vrienden en kennissen wordt verleend.

Per 1 januari 2013 worden de normbedragen in de alle Letselschade Richtlijnen opnieuw tegen het licht gehouden.

Klik voor meer informatie over De Letselschade Richtlijnen

Bron: http://www.deletselschaderaad.nl/index.cfm?page=News&item=Wijziging+van+...

NB: Discussieer mee met GOAL op LinkedIn

Pagina's

Desk02 theme