Welkom op de website van de GAV

De Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken, kortweg Geneeskundig Adviseurs Verzekeringszaken (GAV), is in de eerste plaats een beroepsvereniging, gericht op het bevorderen van de kennis en het functieniveau van haar leden.

Wilt u alle nieuwberichten lezen, ook degene die de voorpagina niet halen? Klik dan op Nieuws.
Bent u lid? Log dan in! De website bevat veel pagina's die alleen beschikbaar zijn voor ingelogde leden. Dat geldt ook voor veel nieuwsberichten. Kunt u niet inloggen, klik dan hier voor hulp.

afbeelding van Bestuur

Kees de Wilde Erelid van de GAV

Met heel veel inspiratie, energie en gedrevenheid was Kees ruim 14 jaar lang voorzitter van SBVO en hoofdredacteur van GAVscoop en hij introduceerde en onderhield zelf vanaf 2000 de GAVscoop-website. Vele malen brak hij een lans voor het invoeren en benutten van de opkomende digitalisatie in ons werkveld. Maar zijn betrokkenheid bij de GAV is veel breder dan dat. Een niet limitatieve opsomming van zijn GAVactiviteiten in de afgelopen jaren laat een actief lidmaatschap van diverse ICT-groepen zien, waarbij hij zijn expertise als internist net als in diverse andere gremia graag deelde met anderen, actief lidmaatschap van de MAZ en 6 jaar bestuurslidmaatschap. Het is het bestuur daarom een enorme eer en genoegen hem tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 mei jl. namens de leden te hebben benoemd als erelid van de vereniging!

afbeelding van Bestuur

Nieuwe beroepscode is een feit!

Het GAVbestuur is zeer verheugd dat op de algemene ledenvergadering van 24 mei jl. met grote meerderheid van stemmen de nieuwe Beroepscode is aangenomen. Een uitermate belangrijk document voor onze beroepsvereniging dat de professionaliteit die wij nastreven faciliteert en benadrukt. Het bleek niet eenvoudig om een code op te stellen die binnen de diversiteit van onze vereniging brede steun kan vergaren. Dit heeft meer dan eens een beroep gedaan op de tijd, het geduld en de flexibiliteit van de werkgroep. Maar zoals gezegd: het resultaat mag er zijn!

afbeelding van Bestuur

Erelid Phons Schröder overleden

Wij ontvingen het droeve nieuws van het plotselinge overlijden van ons erelid Alphons E. Schröder.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Annemieke en zijn kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies.

Alphons E. Schröder

Malang, 13-10-1942
Nieuwegein, 19-12-2010

Zie verder de volgende pagina: In Memoriam.
Daar kunt u desgewenst ook uw reactie plaatsen.

afbeelding van Bestuur

Jan Bronsema Erelid van de GAV

Jan Bronsema is door de Algemene Ledenvergadering benoemt tot Erelid van de GAV, vanwege zijn enorme verdiensten in en buiten het Bestuur om te komen tot verdere "Professionalisering" en "Academisering".
Jan heeft hier onder andere aan bijgedragen door een belangrijke rol te spelen bij de totstandkoming van een Kenniscentrum, de Beroepscode en de nieuwe opleiding tot RGA.

Pagina's

Desk02 theme