De GAV

Geneeskundig Adviseurs Verzekeringszaken
De volledige naam van de GAV luidt : Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken. De vereniging is opgericht op 24 september 1901.

Leden
De leden zijn artsen die optreden als adviseur in particuliere verzekeringszaken. Zij houden zich bezig met de beoordeling van acceptatie van levens-, arbeidsongeschiktheids- en ongevallenverzekeringen en de beoordeling van uitkeringsaanvragen daarvan, verder met de beoordeling van letselschade en medische aansprakelijkheid. Zij verrichten hun advieswerkzaamheden voor verzekeraars, advocaten, de rechtbank en andere partijen als vrijgevestigd arts of in loondienst van een adviesbureau of verzekeringsmaatschappij.

U kunt het Bestuur bereiken via het contactformulier (Klik op "Contact" in het menu rechts). Aanmelden voor ledenvergaderingen kan via het ALV-formulier (zie eveneens het menu rechts).

Kamer van Koophandel
De GAV is ingeschreven in het verenigingsregister onder nummer 40409907.
Postadres
GAV
Postbus 152
5300 AD ZALTBOMMEL
Tel: 06-41068900
Financiƫle gegevens
Rekening nummer : NL39 RABO 0136 1927 85
Ten name van : GAV (Ned. Ver. Geneeskundig Adviseurs Verz.)
Plaats : 's Gravenhage
Reglementen
In het menu staan links naar alle reglementen van de GAV.
Enkele reglementen zijn alleen zichtbaar voor leden.

Desk02 theme