Dringende oproep aan de leden! GAV-bestuurslid (t.b.v. KBSG)

afbeelding van Bestuur

Het afgelopen jaar hebben wij u regelmatig geïnformeerd over de visitatie die deel uit gaat maken van de herregistratie voor verzekeringsartsen (EIF).
De uitvoering hiervan wordt door een gezamenlijk bureau van KAMG, NVVG en GAV geregeld. Dit bureau heet KBSG, Kwaliteitsbureau Sociale Geneeskunde, en hiervoor wordt personeel ingehuurd. De KBSG krijgt een bestuur, dat op grond van de statuten moet bestaan uit bestuursleden van de deelnemende verenigingen.
Wegens ondercapaciteit van ons bestuur zoeken wij daarom een nieuw GAV-bestuurslid.
Dit nieuwe bestuurslid zal als enige taak het besturen van het KBSG krijgen, samen met de afvaardiging vanuit de KAMG en de NVVG en een tweede lid van elk bestuur.

Omdat de KBSG op zeer korte termijn opgericht gaat worden is enige spoed geboden bij het aanstellen van deze functionaris. Het moge duidelijk zijn dat dit een voor onze vereniging zeer belangrijke functie is, waarbij u de linking pin zult zijn tussen het KBSG en het bestuur.

Wij vragen geïnteresseerde leden dan ook zich zo snel mogelijk aan te melden bij de secretaris: gav.secretaris@gmail.com
Mocht u aanvullende informatie wensen over de verdere inhoud, dan kunt u zich wenden tot de voorzitter: m.tolsma@tolsmaconsult.nl

Desk02 theme