Richtlijn behandeling letsels van de flexorpezen van de hand (definitief)

afbeelding van Bestuur

In juli 2017 heeft een aantal leden gereageerd op een concept-richtlijn flexorpeesletsels van de hand. (Zie: https://www.gav.nl/?q=node/1591). Allen die meegewerkt hebben nogmaals dank.

Inmiddels is de definitieve versie van de richtlijn behandeling letsels van de flexorpezen van de hand gereed. Aan de totstandkoming van deze versie is langdurig en intensief overleg over de definitie van ‘handtherapeut’ en ‘handchirurg’ voorafgegaan.

Deze versie is door alle betrokken verenigingen en instanties geautoriseerd, zij het dat de Nederlandse vereniging alleen de vakinhoudelijke hoofdstukken heeft geaccordeerd en zich heeft onthouden van de autorisatie van de laatste twee hoofdstukken over organisatie van zorg respectievelijk implementatie.

Desk02 theme