GAV CONVOCATIE ALV 11 MAART 2021

afbeelding van Bestuur

Geachte collegae,

Op 11 maart wordt een nieuwe ALV uitgeschreven.

Gezien de maatregelen die nog steeds van kracht zijn vanwege COVID is het slechts mogelijk om een klein deel van de leden fysiek aanwezig te laten zijn bij de ALV. Het bestuur is echter van mening dat het noodzakelijk is om de ALV toch door te laten gaan vanwege een aantal belangrijke onderwerpen die via een stemming aan de leden moeten worden voorgelegd. Dit betreft het voorstel tot wijziging van de statuten, regels rondom herregistratie, het aftreden van de permanent adviseur van het bestuur, de aanstaande bestuurswissel en uitdaging tot het vormen van een nieuw bestuur.

Opnieuw uitstellen van de ALV is naar de mening van het bestuur geen optie. Er blijft evenwel grote onduidelijkheid rondom COVID. We hebben daarom contact gezocht met een provider om online deelname mogelijk te maken. Tevens wordt onderzocht hoe stemming via deze weg mogelijk gemaakt kan worden. Daarnaast wordt de optie van een stemming via e-mail en/of volmacht/post overwogen. Daarover wordt u via deze pagina z.s.m. geinformeerd.

We realiseren dat electronisch stemmen afwijkt van hetgeen is beschreven in onze ‘oude cq bestaande’ statuten, maar gezien het feit dat deze dateren van voor het digitale tijdperk gaan we ervan uit dat tegen digitale deelname en digitaal stemmen vanuit u, onze leden geen principieel bezwaar bestaat.
Mocht dit wel het geval zijn, dan verzoeken wij u om ons dit zo snel mogelijk doch uiterlijk 10 dagen voor de ALV kenbaar te maken via een bericht aan gav.secretaris@gmail.com zodat we alternatieven kunnen onderzoeken.

U kunt zich vanaf heden aanmelden voor deelname via de link Aanmelden ALV in de rechter kolom van de voorpagina van de website. Inloggen om aan te melden is niet nodig. Om de vergaderstukken te raadplegen volgt u de link onder Agenda. Inloggen is hervoor wel noodzakelijk.

U kunt zich niet aanmelden voor het diner, dat vindt niet plaats. Als u fysiek wilt deelnemen verzoeken wij u dit kenbaar te maken in de schrijfruimte onder Bijzondere mededelingen op het aanmeldingsformulier.

Namens het GAV bestuur
Monique Piegza, voorzitter

Desk02 theme