Organisatie

De GAV is een vereniging met ruim 200 leden. Leden zijn artsen die werkzaam zijn als geneeskundig adviseur in de particuliere verzekeringsgeneeskunde.

Structuur
Het bestuur en een aantal van de in het onderstaande commissies en functionarissen kunt u bereiken via het contactformulier.

Zie de betreffende pagina's voor:
Bestuur
Afgevaardigden
Permanente Adviescommissies
Onderwijscommissie
Registratie(commissie)
VG-Dagencommissie
SBVO en GAVscoop

Ook is er een Opleidingscommissie i.s.m. NVVGDe Wetenschappelijke Afdeling
Binnen de GAV gebeurt veel op het gebied van wetenschap en onderwijs. Dit is samengebracht in de Wetenschappelijke Afdeling. Jan Buitenhuis is coördinator van de Wetenschappelijke Afdeling en verzorgt de communicatie en coördinatie tussen het bestuur en de verschillende onderdelen. De Wetenschappelijke Afdeling bestaat uit: de GAVscoop, het Academisch Centrum voor Private Verzekeringsgeneeskunde, de onderwijscommissie en de VG-dagencommissie.

ALV, Kascommissie en Ereleden
Op voordracht van het bestuur kan de ALV personen benoemen tot ereleden. Ereleden hebben dezelfde rechten als leden. Een overzicht van ereleden in de geschiedenis van de GAV is te vinden op de pagina met het historisch overzicht. De huidige ereleden zijn Jan Bronsema (2010) en Kees de Wilde (2011).

Het Bestuur legt verantwoording af aan de ALV (Algemene Ledenvergadering), het hoogste orgaan van de vereniging. De ALV benoemt en laat zich bij de financiële controle bijstaan door de Kascommissie, die aan de ALV adviseert.

In de Kascommissie hebben zitting:
Dhr. R.G. Steenks
Dhr. T.W.J.S. van der Helm
Dhr. J.H.G.J. Goossen

Desk02 theme