Aanmelden ALV

Via dit formulier kunt u kenbaar maken of u deelneemt aan de volgende Algemene Ledenvergadering van de GAV en of u aansluit bij het diner. Ook kunt u dieetwensen doorgeven.

De ALV is op donderdag 17 januari. Start 14:30 (inloop 14:00 uur).

Start wetenschappelijk programma 16:00 uur. Let op: het kan zijn dat het programma een half uur eerder aanvangt. Deze nascholing Historisch perspectief en hedendaagse ontwikkelingen in de plastische chirurgie is geaccrediteerd door het Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg) (ID nummer: 344376)(2 punten)

Diner 18:15 uur.

Wij willen graag tijdig weten hoeveel leden we kunnen verwachten tijdens de bijeenkomst en bij het diner. Uw aanmelding dient daarom 7 dagen tevoren zijn ontvangen door het Bestuur van de GAV - tenzij het Bestuur een andere datum opgeeft.

Dank voor uw medewerking.

Wetenschappelijk programma:

Dr. E.A.W.J. Dumont: historisch perspectief en hedendaagse ontwikkelingen in de plastische chirurgie
Dr. E.A.W.J. Dumont is plastisch, reconstructief en handchirurg in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te Den Bosch en start om 16:00 uur met zijn les.

Samenvatting:

In de inleiding zal de ontstaanswijze van de plastische chirurgie in Wereld Oorlog 1 worden be-licht. Interessant is te zien hoe eeuwen oude technieken nog steeds een plaats hebben in he-dendaagse plastisch chirurgische technieken.

In de reconstructieve plastische chirurgie is er in de afgelopen jaren een verdere evolutie opge-treden, in de esthetische chirurgie daarentegen een ware revolutie. Bij de reconstructieve chirurgie zullen onder andere handchirurgie, reconstructieve borstchirurgie en oncologische chirurgie van het aangezicht de revue passeren. Technieken die hierbij aan bod komen zijn het gebruik van weefselverplaatsingen, implantaten, maar ook de nieuwe ontwikkelin-gen op het gebied van vrije weefsel transplantatie en lipofilling.

In de esthetische chirurgie zal ingegaan worden op de bestaande technieken van mogelijke correcties van vrijwel het hele lichaam. Technieken die hierbij aan bod komen zijn liposuctie, lipofilling, fillers, botox en diverse implantaten. Er zal bij de technieken ingegaan worden op indicatiestelling, resultaten en de afweging van voor-delen ten opzichte van de onvermijdelijke operatieve risico’s.

Leerdoel: Door een beter inzicht in het vakgebied van de plastische chirurgie kan door de medisch adviseur bij bijvoorbeeld een medische aansprakelijkheid een situatie optimaal worden ingeschat.

Accreditatie is aangevraagd bij het ABSG als nascholing verzekeringsgeneeskunde en beleid en advies.De vergaderstukken vindt u hier. (wel inloggen)

-->

Hier graag uw naam invullen
Neemt u deel aan de ledenvergadering ?
Neemt u deel aan het diner dat de gastheer aanbiedt?
Geef indien gewenst uw dieetwensen op
U kunt hier mededelingen plaatsen die betrekking hebben op uw aan- of afmelding. Heeft u andere mededelingen? Maak dan gebruik van het contactformulier.
CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen en misbruik door zoekmachines te vermijden.
2 + 5 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Desk02 theme