Aanmelden ALV

Via dit formulier kunt u kenbaar maken of u deelneemt aan de volgende Algemene Ledenvergadering van de GAV en of u aansluit bij het diner. Ook kunt u dieetwensen doorgeven.

Wij willen graag tijdig weten hoeveel leden we kunnen verwachten tijdens de bijeenkomst en bij het diner. Uw aanmelding dient daarom 14 dagen tevoren zijn ontvangen door het Bestuur van de GAV - tenzij het Bestuur een andere datum opgeeft.

Dank voor uw medewerking.

Dinsdag 10 oktober 2017
Ontvangst vanaf 13:00 uur
Wetenschappelijk programma vanaf 15:30 uur
Van der Valk, Almere

Wetenschappelijk programma: Invitational conference EIF
KAMG en NVVG/GAV zijn eind 2015 gestart met de ontwikkeling van een model evaluatie individueel functioneren (EIF) en evaluatie groep specialisten.

Deze Wetenschappelijke Verenigingen maken zich hard voor een optimale kwaliteit van de sociaal geneeskundige beroepsuitoefening. Werken aan professioneel handelen, vakinhoudelijke ontwikkeling en je toetsbaar opstellen horen hierbij. Periodieke evaluatie van het professioneel functioneren is niet alleen bedoeld als een toetsinstrument, maar geeft ook het educatieve proces vorm. Het gaat uit van het principe ‘een leven lang leren’. Artsen moeten zich ook na hun registratie als specialist of profielarts voortdurend blijven ontwikkelen in álle CanMEDS-competenties; niet alleen op het gebied van medisch handelen, maar ook in competenties als communiceren, organiseren en samenwerken.

Tijdens deze IC willen we u meenemen in de (formele) achtergrond van dit project, de ontwikkeling, de instrumenten en vervolgens met u de dialoog zoeken. De output uit deze dialoog kan mogelijk een bijdrage vormen voor de ontwikkeling van een passende systematiek die in de pilots getest en bijgesteld kan worden. Tegelijkertijd hopen KAMG en NVVG/GAV u enthousiast te maken voor dit instrument en draagvlak te creëren zodat deze periodieke evaluatie omarmt gaat worden als praktisch bruikbaar en een kwaliteit bevorderend instrument.

Doelgroep: alle leden van KAMG en NVVG/GAV, geïnteresseerden en betrokkenen bij de Sociale Geneeskunde

De vergaderstukken vindt u hier. (wel inloggen)

Wetenschappelijk programma
Hier graag uw naam invullen
Neemt u deel aan de ledenvergadering ?
Neemt u deel aan het diner dat de gastheer aanbiedt?
Geef indien gewenst uw dieetwensen op
U kunt hier mededelingen plaatsen die betrekking hebben op uw aan- of afmelding. Heeft u andere mededelingen? Maak dan gebruik van het contactformulier.
CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen en misbruik door zoekmachines te vermijden.
7 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Desk02 theme