Nieuws

afbeelding van Bestuur

Bericht van de GAV opleidingsinstelling

Gezien de huidige omstandigheden ziet de GAV-opleidingsinstelling geen mogelijkheid om nieuwe artsen die opgeleid willen worden tot verzekeringsarts te plaatsen.

Monique Piegza
Voorzitter GAV

afbeelding van Bestuur

VG dagen 2020

Beste collega's

Voor inschrijven voor het VG congres 1.5. volg de VG dagen website, via de link:

https://vgdagen.nl/

Fysiek bijwonen van het congres in van der Valk Hotel te Almere is niet meer mogelijk. U kunt zich inschrijven om deel te nemen aan het congres via streaming.

Graag verwelkomen we jullie digitaal!

Harrie Veneman
Voorzitter VG dagen commissie

afbeelding van Bestuur

Bericht van de PAL (Permanente Adviescommissie Levensverzekeringen) over STP bij medische acceptatie

Beste collega's

Collega Jan Bronsema heeft een lezenswaardig stuk geschreven over STP (straight through processing), oftewel automatische acceptatie door een computersysteem. "Snel en gemakkelijk maar met haken en ogen."

De Permanente Adviescommissie Levensverzekeringen heeft dit document in de vergadering besproken en het lijkt ons een nuttig stuk om in bredere kring bekend te laten worden.

afbeelding van Bestuur

AMA-6 leidraad is beschikaar

Beste collega's,

De leidraad bij de 6e editie van de AMA Guides, opgesteld door de Werkgroep Invaliditeit en Arbeidongeschiktheid van de Nederlandsche Orthopedische Vereniging (WIA-NOV) is beschikbaar.

De leidraad is geldend per 1-1-2020.

De leidraad kunt u vinden onder documenten & Archief , publicaties (alleen voor leden).

Of volg deze link (daarvoor moet u wel inloggen) : https://www.gav.nl/?q=system/files/Leidraad%20AMA6_0.pdf

Bestuur

afbeelding van Bestuur

GAV, NOVAG, NVVG en VAV adviseren: vermijd één-op-één spreekuurcontacten

Bericht van 9 april 2020

In verband met de COVID-19 epidemie hebben alle beroepsverenigingen van verzekeringsartsen een advies opgesteld met betrekking tot spreekuurcontact met cliënten. Hiermee willen we bijdragen aan het verminderen van verspreidingskansen voor het SARS-CoV-2 virus.

Dit advies geldt voor alle (verzekerings)artsen (i.o.) in Nederland, en voor hen die in taakdelegatie of onder supervisie van verzekeringsartsen werken.

Advies spreekuren tot dinsdag 28 april 2020

Pagina's

Desk02 theme