Raadplegen van het RGA-register

De Registratiecommissie onderzoekt de mogelijkheid om het register van RGA's (Register Geneeskundig Adviseurs) openbaar te maken. Vooralsnog kunt u het register alleen raadplegen door een verzoek te richten aan de Registratiecommissie.

Raadpleging van het register is alleen mogelijk middels het onderstaande webformulier. Op andere wijze ingediende verzoeken worden niet gehonoreerd. Het webformulier mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. De ingestuurde data worden bewaard om inzicht te krijgen in het aantal, de reden en de herkomst van de verzoeken.

Familenaam van de persoon die het register wil raadplegen.
Voorletters of voornaam van de persoon die het register wil raadplegen.
Bij welke bedrijf of welke instelling of organisatie is de aanvrager werkzaam?
Op welke afdeling en in welke functie is de aanvrager werkzaam?
Naar welk E-mailadres kan de Registratiecommissie de bevindingen sturen?
Van welke geneeskundig adviseur wilt u weten of hij/zij in het register is opgenomen?
Hoe luiden de voorletters van deze geneeskundig adviseur?
Wat is het BIG-registratienummer van deze geneeskundig adviseur? U kunt dit opzoeken op de website van de BIG-registratie.
Wat is de aanleiding of reden dat u het register wilt raadplegen?

Desk02 theme